Kỹ thuật sử dụng thuốc uốn duỗi dành cho tóc trung bình yếu | CÔNG TY TNHH PP & XNK BẢO NAM

Kỹ thuật sử dụng thuốc uốn duỗi dành cho tóc trung bình yếu

Độ pH 9.0

  1. Tóc trung bình:

Bước 1: Pha thuốc + Hấp keratin thủy phân + nước ấm

Tỷ lệ: 7:3:15

Thời gian mềm hóa 20 – 30 phút.

Mềm hóa dãn nở tóc 90% – 100%.

Bước 2: Chạy nhiệt

Chạy nhiệt máy 220VL

Thời gian 10 phút, nhiệt độ 40 độ C

Chạy nhiệt máy 24VL

Thời gian: 10 phút, nhiệt độ 120 độ C.

Bước 3: Dập định hình.

TH1: Huyết thanh axit + dập duỗi(ép) dạng kem

TH2: Huyết thanh axit + dập uốn dạng nước.

Tỷ lệ: 10 ml + 100ml

Thời gian 10 phút.

2. Tóc yếu tóc tẩy:

Bước 1: Pha thuốc + hấp keratin thủy phân+ nước ấm

Tỷ lệ:  50 : 40 : 180

Dãn nở của tóc 80%.

Bước 2: Thời gian chờ thuốc 8 phút – 15 phút.

Bước 3: Chạy nhiệt

Chạy nhiệt máy 220VL

Thời gian 10 phút, nhiệt độ 40 độ C

Chạy nhiệt máy 24VL

Thời gian: 10 phút, nhiệt độ 120 độ C.

Bước 4: Dập định hình

TH1: Huyết thanh axit + dập duỗi(ép) dạng kem

TH2: Huyết thanh axit + dập uốn dạng nước.

Tỷ lệ: 10 ml + 100ml

Thời gian 10 phút.