Khóa Học | CÔNG TY TNHH PP & XNK BẢO NAM

Khóa Học

𝑵𝑯𝑼𝑶̣̂𝑴 𝑻𝑯𝑶̛̀𝑰 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑩𝑨𝑳𝑨𝒀𝑨𝑮𝑬 2 𝑷𝑯𝑶𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪𝑯 – 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑹 𝑹𝑬𝑽𝑶𝑳𝑼𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑺𝑬𝑴𝑰𝑵𝑨𝑹 𝑵𝑯𝑼𝑶̣̂𝑴 𝑻𝑯𝑶̛̀𝑰 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑩𝑨𝑳𝑨𝒀𝑨𝑮𝑬 2 𝑷𝑯𝑶𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪𝑯 – 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑹 𝑹𝑬𝑽𝑶𝑳𝑼𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑺𝑬𝑴𝑰𝑵𝑨𝑹

𝐂𝐎𝐋𝐎𝐍𝐍𝐀 𝐁𝐈𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐌𝐀𝐘 -𝟐𝟎𝟐𝟑 Sự kiện khóa học – show trình diễn lớn nhất của COLONNA sẽ được tổ chức vào tháng 5 ngày. Khóa đào tạo 𝑵𝑯𝑼𝑶̣̂𝑴 𝑻𝑯𝑶̛̀𝑰 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑩𝑨𝑳𝑨𝒀𝑨𝑮𝑬 2 𝑷𝑯𝑶𝑵𝑮 𝑪𝑨́𝑪𝑯 – 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑹 𝑹𝑬𝑽𝑶𝑳𝑼𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑺𝑬𝑴𝑰𝑵𝑨𝑹 nằm trong chuỗi sự kiện này. 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒉𝒐̣𝒄: – Chia sẻ sâu về […]

𝐂𝐎𝐋𝐎𝐍𝐍𝐀 𝐁𝐈𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐌𝐀𝐘 -𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐍𝐍𝐀 𝐁𝐈𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐌𝐀𝐘 -𝟐𝟎𝟐𝟑

DU HỌC TẠI GIA, CẦN ĐI ĐÂU XA! 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐍𝐍𝐀 𝐁𝐈𝐆 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐌𝐀𝐘 -𝟐𝟎𝟐𝟑 Sự kiện khóa học – show trình diễn lớn nhất của COLONNA sẽ được tổ chức vào tháng 5 ngày. Khóa đào tạo 𝑲𝒀̃ 𝑻𝑯𝑼𝑨̣̂𝑻 𝑼𝑶̂́𝑵 𝑻𝑯𝑰̣𝑵𝑯 𝑯𝑨̀𝑵𝑯 – 𝑷𝑬𝑹𝑴 𝑹𝑬𝑽𝑶𝑳𝑼𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑺𝑬𝑴𝑰𝑵𝑨𝑹 mở màn chuỗi sự kiện này. 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐́𝒂 […]

COLOUR MASTER : TƯ DUY LOGIC COLOUR MASTER : TƯ DUY LOGIC

COLOUR MASTER : TƯ DUY LOGIC 🆘🆘 KHÓA HỌC 4 NGÀY: Colour Master là một khoá học vô cùng quan trọng mà mỗi chuyên gia màu sắc cần phải nắm vững như: 👍 Sắc kế 👍 Hệ thống thông số, phương pháp nâng sáng 👍 Những quy tắc sử dụng màu nhuộm oxy hoá, xử […]

Khóa học Master Cut Khóa học Master Cut

  Khóa học Master Cut * Phương pháp luận: phương pháp luận là hệ thống chúng tôi sử dụng để mô tả phương pháp kỹ thuật khi tiếp cận kiểu cắt. Chúng tôi sử dụng hệ thống phân tích chi tiết này để tạo ra một kết quả đích xác cuối cùng. Có 4 điểm […]

KHÓA HỌC CUTTING&PERMING KHÓA HỌC CUTTING&PERMING

  Khóa học cutting & perming sẽ hoàn thiện thêm cho học viên các kiến thức cắt và uốn giúp học viên vận dụng phương pháp tư duy thiết kế kiểu tóc để biến hóa ra nhiều kiểu tóc khác nhau và tư duy các kiểu tóc theo xu hướng. Khi tham gia các khóa […]