Khóa học Master Cut | CÔNG TY TNHH PP & XNK BẢO NAM

Khóa học Master Cut

 

Khóa học Master Cut

* Phương pháp luận: phương pháp luận là hệ thống chúng tôi sử dụng để mô tả phương pháp kỹ thuật khi tiếp cận kiểu cắt.

Chúng tôi sử dụng hệ thống phân tích chi tiết này để tạo ra một kết quả đích xác cuối cùng. Có 4 điểm chính trong phương pháp luận được mô tả lần lượt theo thứ tự tiếp cận dưới đây.

ĐƯỜNG CHIA & PHẦN CHIA ( CHIA TÓC) > PHÂN BỔ > ĐỘ NÂNG > MẶT CẮT

Ngày 1: ĐƯỜNG CHIA & PHẦN CHIA

Đây là bản đồ của một kiểu cắt, cho phép tạo ra một hình khối chính xác, sắc nét, quyết định hướng chuyển động của kiểu cắt và đưa đến chìa khóa để có một kiểu cắt thành công.

* Profile

* Radial

* Horseshoe

* Horizotal

* Vertical

* Diagona forward

* Diagona backward

* Pivoting

* Halo

* C-curve

* Delta

– Thực hiện kiểu cắt : One Length

✴️ Ngày 2: PHÂN BỔ

Việc phân bổ quyết định hướng chải tóc so với một phần chia nhất định. Nó xác định việc phân bổ khối lượng tóc và sự chuyển động kiểu cắt.

* Natural Fall

* Over-directed

* Perpendicular to the parting

* 90°

– Thực hiện kiểu cắt : Natural inversion

– Thực hiện kiểu cắt: Graduation Bob

✴️ Ngày 3: ĐỘ NÂNG

Độ nâng là thuật ngữ mô tả cách thức một phần chia được nâng lên khỏi đầu trước khi cắt.

Mục đích cuối cùng của độ nâng là quyết định khối lượng cho hình dáng hoàn thiện của kiểu đầu.

* In the comb

* Finger depth

* 45°

* 90°

* Over-directed

– Thực hiện kiểu cắt: Square Layer

– Thực hiện kiểu cắt: Transient length

✴️ Ngày 4: MẶT CẮT

Mặt cắt liên quan tới cả hình dáng của đường cắt và kỹ thuật được sử dụng để tạo ra kiểu cắt tổng thể, cũng như mối quan hệ với các phần chia nhất định hay hình dáng của hộp sọ đầu.

* Square

* Round

* Short to long

* Parallel to the part

* Visual

* Decreasing in length KỸ THUẬT CẮT

* Fordward Graduation

* Graduated layers